ABOUT US

บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก เคมีภัณฑ์ ประเภท สารดูดความชื้น ชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น

  1. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
    ป้องกันมิให้เกิดความชื้นอันเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา
  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เช่น หม้อแปลง ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
    เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชื้นซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสนิม
  3. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
    • เวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม : เพื่อรักษาคุณภาพของยาและอาหารเสริม
    • กระเป๋ากล้อง เลนส์ : ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น
  4. อุตสาหกรรมดอกไม้สดอบแห้ง
    เพื่อรักษาให้ดอกไม้คงสภาพอยู่ได้นานหลายปี โดยสียังคงเดิม
  5. อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง
    ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ อันเกิดจากการขับถ่ายของแมว
  6. อุตสาหกรรมอาหารแห้ง
    เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชื้นและรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น ความสด และความกรอบไว้ได้นาน
  7. อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
    ใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือในกล่องสินค้าสำหรับส่งออกเพื่อป้องกันมิให้สินค้ามีความชื้นหรือเกิดหยดน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา

นอกจากนี้ทางเรามีผลิตภัณฑ์ แม็กซ์บอน เป็นกาวอเนกประสงค์ที่ใช้แทนการตอกตะปูสามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติยึดติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน