ผลิตภัณฑ์ทรายอบดอกไม้
(Silica Gel Powder)


          Silica Gel Powder เป็นทรายชนิดหนึ่งที่ใช้
อบดอกไม้สดให้แห้ง โดยดอกไม้นั้นยังคงสีเหมือนเดิม
ทุกประการ สามารถอยู่ได้นานมากกว่า 3 ปี ใช้อบดอกไม้
ได้หลายชนิด เช่น ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกคาร์เนชั่น ดอกโป๊ยเซียน ดอกเข็ม และดอกไม้อื่นๆProduct Name: Silica Gel Powder
Chemical Family: Sodium Silicate
Chemical Name: Synthetic Silica Gel
Formula: SiO2 H2O CoCl2


คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

ส่วนประกอบ (Composition)
ปริมาณ (Content) (%)
SiO2
99.71
Al2O3
0.1
Fe2O3
0.03
CaO
0.01
Na2O
0.02
TiO2
0.09
ZnO2
0.02

ความสามารถในการดูดความชื้น (Absorbing Ability)

ความสามารถในการดูดความชื้นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
(Absorbing Ability @ 30 oC)
ความชื้นสัมพัทธ์
(Relative humidity)
ความสามารถในการดูดความชื้น
(Absorbing Ability)
20%
11% minimum
50%
22% minimum
90%
34% minimum


กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้

     -  อุตสาหกรรมดอกไม้สดอบแห้ง

บรรจุภัณฑ์

กระสอบ
     -  ปริมาณ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 กระสอบ