เคมีภัณฑ์สารดูดความชื้นและกลิ่นอื่นๆ

     -  Activated Carbon

     -  Molecular Sieve
         1. type 3A
         2. type 4A (China grade , USA grade)
         3. type 5A
         4. type 13X (China grade)
         5. type 13X APG (USA grade)

     -  Activated Alumina (China grade , USA grade)

 

สารดูดความชื้นและกลิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     -  Clay desiccant
         1. Greensorb ขนาดบรรจุ 100 g (เหมาะสมในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ)
         2. Maxsorb ขนาดบรรจุ 500 g (เหมาะสมในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์สูง)
         3. VCI sorb ขนาดบรรจุ 100 g (ดูดความชื้น ป้องกันการเกิดสนิม)

     -   Desiccant Sticker

 

ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ และใบ Certificate ต่างๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณชัยวัฒน์ 02-898-3105 , 081-259-0472