ผลิตภัณฑ์กาวตะปู (MAXBOND)

          Maxbond คือ กาวตะปู ใช้แทนตะปู เป็น
กาวเอนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
มีคุณสมบัติที่สามารถยึดติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน
เหมาะสำหรับใช้ยึดติด กระจก ไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิ
เนียม คอนกรีต โฟม อิฐ ไม้อัด ไม้เนื้อแข็ง ยิปซัมบอร์ด
เซรามิค และอื่นๆ เนื้อกาวเป็นสีเนื้อไม้ รวมไปถึงมีความ
ข้น จึงไม่เกิดการไหลย้อยเวลาฉีดกาวบนผนัง สามารถ
ทาและติดวัสดุเข้าด้วยกันทันที หรือทาทั้ง 2 ด้าน แล้ว
ค่อยติดเข้าด้วยกัน เหมือนกับการใช้กาวยางทั่วไป กาว
จะแห้งตัวภายใน 24 ชั่วโมงในที่ที่อากาศถ่ายเท และจะ
ยึดติดแน่นกับทุกสภาพผิว คุณภาพได้มาตรฐานประเทศ
ออสเตรเลีย AS-2392


Product Name: Maxbond
Other Name: Construction Adhesive


คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

Appearance :
Thick beige paste
Melting Point :
Not established
Boiling Point :
> 87 oC (heptane)
Vapour Pressure :
16.6 kPa at 15 oC (heptane)
Specific Gravity :
approx. 1.07
Flashpoint :
<-12 oC (heptane)
Flammability Limits :
Not Established
Solubility in water :
Not Soluble


กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้

     -  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยึดติด อาทิเช่น อุตสาหกรรมกระจก ไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม คอนกรีต โฟม อิฐ ไม้อัด ไม้เนื้อแข็ง ยิปซัมบอร์ด เซรามิค และอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์

     -  1 หลอด มีปริมาณ 320 กรัม
     -  1 กล่อง มี 20 หลอด