ผลิตภัณฑ์ทรายแมว
(Kat Crystals Cat Litter)


          Kat Crystals เป็นทรายอนามัยชนิดใหม่ที่ทำมา
จากทรายซิลิก้าจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการผลิต
ซึ่งประกอบไปด้วย ทราย น้ำและออกซิเจน ปราศจากสาร
เคมีใดๆเจือปน จึงมีความปลอดภัยกับทั้งเจ้าขอเม็ดเหลี่ยม สามารถดูดกลิ่นได้เป็น
อย่างดี ไม่มีฝุ่น ไม่จับตัวเป็นก้อนเมื่อสัมผัสของเหลว และ
มีน้ำหนักเบาProduct Name: Kat Crystals Cat Litter
Chemical Composition: mSiO2 nH2O
Molecular Structure:


การทำงาน

          น้ำและกลิ่นจะถูกดูดซับเข้าไปในเม็ด Crystals อย่างรวดเร็ว โดยกลิ่นจะถูกดูดซับและเก็บไว้ภายใน ส่วนน้ำจะ
ระเหยจนแห้งไป

คุณสมบัติที่แตกต่างจากทรายชนิดอื่น

     -  1 ถุง : 1 ตัว : 1 เดือน โดยไม่ต้องเติมหรือเปลี่ยน
     -  เป็นเม็ดสีขาว น้ำหนักเบา ไม่ติดเท้าแมว
     -  ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นฝุ่น ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจทั้งเจ้าของและแมว
     -  ช่วยตรวจสอบสุขภาพของแมวได้จากสีของ Crystals ที่เปลี่ยนไป

บรรจุภัณฑ์

แบบถุง
     -  ทรายแมวชนิดเม็ดกลมขนาด 1.8 กิโลกรัม (4 ปอนด์)
     -  ทรายแมวชนิดเม็ดเหลี่ยมขนาด 1.8 กิโลกรัม (4 ปอนด์)

แบบกระสอบ
     -  บรรจุกระสอบละ 15 กิโลกรัม

แบบกล่อง
     -  1 กล่อง บรรจุ 8 ถุง