บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กซ็ปอร์ต จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก เคมีภัณฑ์ ประเภทสารดูดความชื้น ชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมดอกไม้สดอบแห้ง, อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง, อุตสาหกรรมอาหารแห้ง, อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เป็นต้น
...อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นซิลิก้าเจล (Silica Gel)

Silica Gel เป็นสารสังเคราะห์ในรูปแบบซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide)
สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถัน มีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูพรุน ทำให้มีพื้นผิวใน
การดูดความชื้นเป็นจำนวนมาก ...อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ทรายอบดอกไม้ (Silica Gel Powder)

Silica Gel Powder เป็นทรายชนิดหนึ่งที่ใช้อบดอกไม้สดให้แห้ง โดยดอกไม้นั้น
ยังคงสีเหมือนเดิมทุกประการ สามารถอยู่ได้นานมากกว่า 3 ปี ใช้อบดอกไม้ได้หลาย
ชนิด เช่น ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกคาร์เนชั่น ดอกโป๊ยเซียน และอื่นๆ ...อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ทรายแมว (Kat Crystals Cat Litter)

Kat Crystals เป็นทรายอนามัยชนิดใหม่ที่ทำมาจากทรายซิลิก้าจากธรรมชาติ นำมา
ผ่านกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย ทราย น้ำและออกซิเจน ปราศจากสารเคมี
ใดๆ เจือปน จึงมีความปลอดภัยกับทั้งเจ้าของและแมว ...อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์กาวตะปู (Maxbond)

Maxbond คือ กาวตะปู ใช้แทนตะปู เป็นกาวเอนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติที่สามารถยึดติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับใช้
ยึดติด กระจก ไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม คอนกรีต โฟม และอื่นๆ ...อ่านต่อ...